HALOA POKE夏威夷拌飯|台北健康餐盒|呈現食物原本樣貌

炎炎夏日沒胃口,想吃點清爽的美食?來HALOA POKE就對啦! HALOA POKE位在台北車站附近的南陽街 …

HALOA POKE夏威夷拌飯|台北健康餐盒|呈現食物原本樣貌 Read More »